USCOG projekterar för att bygga en solcellspark på 34 acres i Houston, Texas.

Området har ett väl utbyggt kraftnät som går över området.

Behovet av att växla om till grön energi från fossil energi är stor och företaget har sedan tidigare ett stort kontaktnät med markägare för etablering av solcellsparker.